شعار سال-بازرسی فنی
 
  
چهارشنبه 15 مرداد 1399   22:02:17
سه‌شنبه 1 مهر 1393 برنامه ها

 

مجموعه برنامه هایی که می توان در بازرسی فنی طراحی، تدوین و اجرایی نمود:

الف: برنامه های کوتاه مدت

1-     تشکیل بانک اطلاعاتی بازرسین فنی داخلی و خارجی (حقیقی و حقوقی) و گروه بندی و ...

2-     اخذ عملکردهای واحد بازرسی فنی شرکت های تابعه گاز وشناسایی نقاط بحرانی و تاثیرگذار در روند

3-     بررسی آسیب های عملکردی و طراحی سیستم آسیب شناسی در مجموعه بازرسی

4-     بررسی روش های موجود در بازرسی فنی و مقایسه آن در سطح شرکت ملی گاز با سایر رو شهای موجود Spec پارس جنوبی (Total) و خانگیران (API) و ...

5-     بررسی مکانیزم های مختلف ایجاد رخدادهای منجر به حادثه و تشکیل بانک های اطلاعاتی و چگونگی رصد کردن آنها و تفکیک وظایف در حوزه های مختلف (برق و ابزار دقیق) و سایر امور از جمله مهندسی و بهره برداری

6-     بررسی استانداردهای مورد استفاده در بازرسی شرکت های تابعه و نحوه استفاده و بکارگیری از آنها و (Spec)

7-     تشکیل جلسات تخصصی و هم اندیشی مستمر با شرکت متخصصین داخلی و خارج از صنف

8-     تدوین نیازهای آموزشی بازرسین فنی و تشکیل بانک اطلاعاتی حاصل از نیازسنجی عملیاتی و کاربردی

9-     بررسی دستورالعمل های مورد نیاز و اصلاح و یا تکمیل دستور العمل ها و روش ها

10-  بکارگیری نیروهای متخصص در چارت سازمانی و افزایش کارایی کارکنان موجود

11-  تشکیل جلسات با مدیران و دست اندرکاران شرکت های تابعه و ستاد جهت تسهیل روند بازرسی فنی

12-  بررسی سیاستگذاری های وزارت نفت در بازرسی فنی و چگونگی پیاده سازی نمودن آ نها در صنعت گاز

13-  بازدید از تعدادی از پالایشگاه ها، مناطق عملیاتی و شرکت های گازرسانی جهت هم اندیشی و ارتباط موثر با بدنه سازمان

ب: برنامه های دراز مدت ( بر اساس سیاست ها و خط مشی های بازرسی  فنی)

1-     ساماندهی بازرسین فنی ( حقیقی و حقوقی) در کلیه گروه های تخصصی

2-     تدوین و تهیه سیستم ممیزی و کنترل رخدادهای صنعتی و اخذ گزارشات منطبق با آن

3-     بررسی ساختار و سیستم های سازمانی موجود و ترسیم ساختارهای مناسب منطبق با الگوی پیوندی (Hybrid)

4-     بررسی ریسک های موجود وقوع حوادث و تهیه آیین نامه های لازم جهت کاهش و به حداقل رساندن آنها

5-     بررسی روش های نوین بازرسی فنی و انطباق و اصلاح رو شهای موجود

6-     اخذ بازخور و دستورالعمل های موجود و ارائه راه حل با استفاده از روش های معتبر جهانی و یا ملی و اصلاح دستورالعمل ها و روش ها

7-     هماهنگی با واحد HSE و بازرگانی جهت یکنواخت نمودن دستورالعمل ها و روش ها

8-     بررسی دستورالعمل ها در راستای مقابله با بحران های طبیعی و پدافند غیر عاملی و لحاظ نمودن استانداردهای مربوطه

9-     ارزیابی صلاحیت فنی مسئولین واحدهای بازرسی فنی شرکت های تابعه گاز و ارائه معیارهای مشخص و شاخص­های عملکردی

10-  ایجاد مکانیزم­های لازم جهت اخذ اطلاعات و گزارشات و برنامه­ریزی کنترل و نظارت بر آنها

11-  ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای بازرسی فنی و سیستم های نظارتی و مهندسی جهت به روز نمودن استانداردها و دستورالعمل­ها

12-  اخذ استانداردهای داخلی بین المللی و برنامه ریزی جهت همسو نمودن شرکت گاز با این استانداردها

13-  ایجاد سیستم مستمر بر نظارت عالیه در فرآیندهای بازرسی فنی شرکت های تابعه و اخذ بازخورد و ارائه پیشنهادات اصلاحی

14-  ارائه سیستم­های مکانیزه جهت کنترل فنی طرح­ها و کنترل کیفیت کالاها

1-     تدوین مدل مطلوب عملکردی، چگونگی رسیدن افراد از دوران رکود به دوران خودشکوفایی بازرسین

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما