شعار سال-بازرسی فنی
 
  
چهارشنبه 15 مرداد 1399   21:11:16
شنبه 5 مهر 1393 اهداف اهداف بازرسی و کنترل فنی ستاد شرکت ملی گاز:
1- استاندارد سازی عملکردهای بازرسی فنی و تدوین دستورالعمل های کاربردی و مناسب عملکردها
 2- بررسی چگونگی بهینه سازی عملکردهای بازسین فنی بر اساس تکنولوژیهای موجود و جدید
3- بررسی نحوه ی ممیزی عملکردهای بازرسین فنی و در صورت لزوم ارائه راه حل جهت اصلاح آنها
4- استفاده از نرم افزارهای جدید و نخصصی جهت بهبود عملکرد و استمرار بهینه سازی آن و در صورت نیاز تولید نرم افزار جدید
5- استفاده از روش های نوین اصلاح ساختار عملکردی در کلیه عملیات مرتبط با بازرسی فنی از جمله RBI ، CDM و FFS..
6- ایجاد بانک¬های اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه های عملکردی بازرسین و روش های ارزیابی عملکرد و تعیین صلاحیت
7- سازماندهی بازرسین فنی و تدوین شناسنامه عملکردی- آموزشی (بازرسان داخل صنف و بازرسین غیررسمی مرتبط با صنعت گاز)
8- آسیب شناسی وضعیت موجود بازرسین فنی و سنجش عملکرد آنها و در صورت امکان ایجاد مدل تعالی سازمانی عملکردی در بین بازرسین
9- ایجاد سیستم های انگیزشی جهت توسعه و تجهیز سیستم های بازرسین فنی و هم راستایی آن با اهداف دیگر سازمان
10- تدوین مدل مطلوب عملکردی، چگونگی رسیدن افراد از وضعیت موجود به دوران خودشکوفایی بازرسین
فايلها
Inspection.Department.Introduction.pptxewr.pdf 1.25 MB
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما